Kroužky

Umožňuje na začátku školního roku založit kroužky probíhající ve vaší organizaci. Tento seznam se pak promítá do všech dalších modulů. Každému kroužku je možné nastavit základní parametry, jako je termín, lektor a kurzovné.

V případě velkých organizací lze kroužky pro přehlednost rozdělit do samostatných škol. Podle toho se pak zobrazují v přihlášce, případně pomocí filtru přímo v systému.

Žáci

Žáci jsou nejdůležitějším modulem systému. Každý žák se do systému buď přenese z modulu přihlášky, nebo je možné ho vložit ručně. U každého žáka se kromě jeho osobních údajů eviduje historie všech jeho přihlášek na kroužky. U každé takové přihlášky se může zaznamenat také stav zaplacení.

V seznamu žáků je možné provádět různé hromadné operace. Jedná se hlavně o zasílání hromadných e-mailů a tisk různých seznamů, které se dají libovolně upravovat.

Třídnice

Ke každému kroužku je možné založit elektronickou třídnici, která zobrazuje všechny lekce, která mají za školní rok proběhnout. Samotní lektoři pak ke každé lekci zapíšou krátké shrnutí a hlavně docházku žáků.

Třídnice je připravená i na suplování a zrušení jednotlivých lekcí. Odučené hodiny se okamžitě přenáší do výkazu lektorů.

Akce

Slouží k evidenci jednorázových akcí, které se v organizaci konají. Na každou akci můžeme přiřadit seznam žáků, kteří se jí budou účastnit, a seznam lektorů, kteří budou akci zajišťovat. Údaje o odpracovaných hodinách se přenáší do výkazu lektorů.

Přihlášky

Abyste nemuseli vkládat všechna data do sytému ručně, můžete rodičům zpřístupnit elektronickou přihlášku. Poté, co každou přihlášku schválíte, se všechno přenese do ostatních modulů a můžete s novým žákem začít okamžitě pracovat.

Pokud se na kroužek přihlašuje žák, který už je v evidenci vaší organizace, systém oba automaticky sloučí. Přitom vám však umožní vybrat, které osobní údaje budete chtít zachovat

Platby

Umožní vám evidovat platby za kroužky či jiné peněžní příspěvky vaší organizaci. Každá platba se přiřadí k určitému žákovi a kroužku a systém pak automaticky určuje, zda má žák vše zaplaceno.

Platby je možné vkládat ručně, ale systém je dokáže načítat přímo z internetového bankovnictví. Následně je přiřadí podle předem určeného variabilního symbolu a celý proces je tak plně automatický.

Uživatelé

Pokud má systém používat více lidí, měl by mít každý své přihlašovací údaje. Každému uživateli je možné nastavit různá přístupová práva, tedy například lektoři mohou pouze zapisovat do třídnice.

Modul zároveň umožňuje vedoucím zobrazit historii všech změn provedených v systému, včetně jmen uživatelů, které je provedli.